دستیار کنار دندانپزشک

دسته بندی
آموزش
محل
اهواز
مرکز آموزشی شفا برگزار می کند دوره های ویژه غیر پزشکان: دستیار کنار دندانپزشک سالمند یاری دارویار(تکنسین داروخانه) امدادگر کمکهای اولیه(فوریت های پزشکی ارائه مدرک پایان دوره با مهر معاونت آموزشی وزارت بهداشت مدرک و گواهی نامه معتبر و کاملا قانونی را با مهر معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مجری آن پس از آموزش استاندارد در امور خدمات درمانی دریافت نماید.
مسئولیت آگهی های درج شده در سایت به عهده ی کاربر بوده و مدیریت سایت هیچ مسئولیتی را در قبال آگهی های درج شده نمی پذیرد.