دوره لیزر در دندانپزشکی

دسته بندی
آموزش
محل
اهواز
مرکز آموزشی علوم پزشکی شفا برگزار می کند امدادگر کمک های اولیه دارویاری دستیار کنار دندانپزشک سالمندیاری دوره های گروه پزشکان: جراحی صورت(متخصصین گوش.حلق.بینی) کامپوزیت(دکتری عمومی دندانپزشکی) ایمپلنت در دندانپزشکی(دکتری حرفه ای دندانپزشکی) لیزر در دندانپزشکی(دکتری عمومی) مدرک پایان دوره با مهر معاونت آموزشی وزارت بهداشت مدرک و گواهی نامه معتبر و کاملا قانونی را با مهر معاونت آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از مجری آن پس از آموزش استاندارد در امور خدمات درمانی دریافت نمایید. 09106443107 06132228974
مسئولیت آگهی های درج شده در سایت به عهده ی کاربر بوده و مدیریت سایت هیچ مسئولیتی را در قبال آگهی های درج شده نمی پذیرد.